Thơ tình: Trót thương anh rồi – tâm sự con gái

Thơ tình trót thương anh rồi Bài thơ chính là cảm xúc của người con gái mới dậy thì và một lời hứa của cô gái mặt dù không nói nên lời nhưng nó được...